Phương trình và hiện tượng: a)Fe + CuSO4 -> b) Al + CuSO4 -> c) Fe + AgNO3 -> d) Cu + AgNO3 -> e) Fe + Cl2 ->

Question

Phương trình và hiện tượng:
a)Fe + CuSO4 ->
b) Al + CuSO4 ->
c) Fe + AgNO3 ->
d) Cu + AgNO3 ->
e) Fe + Cl2 ->

in progress 0
Iris 2 tuần 2021-08-29T14:15:49+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:17:26+00:00

  Bài giải:

  a.

  Phương trình: $Fe+CuSO_4→FeSO_4+Cu↓$

  Hiện tượng: Dung dịch chuyển màu lục nhạt, có kết tủa nâu đỏ trong dung dịch.

  b.

  Phương trình: $2Al+3CuSO_4→Al_2(SO_4)_3+3Cu↓$

  Hiện tượng: Dung dịch chuyển sang ko màu, có kết tủa nâu đỏ trong dung dịch.

  c.

  Phương trình: $Fe+2AgNO_3→Fe(NO_3)_2+2Ag↓$

  Hiện tượng: Có kết tủa trắng trong dung dịch.

  d.

  Phương trình: $Cu+2AgNO_3→Cu(NO_3)_2+2Ag↓$

  Hiện tượng: Dung dịch chuyển màu xanh lam, có kết tủa trắng trong dung dịch.

  e.

  Phương trình: $2Fe+3Cl_2\xrightarrow{t^o}2FeCl_3 $

  Hiện tượng: Xuất hiện dung dịch màu vàng nâu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )