Pittong của 1 máy nén sau mỗi lần nén đưa được 4 lít khí ở nhiệt độ 27ºC và áp suất 1atm vào bình chứa khí có thể tích 3 m3.Khi pittong thực hiện 1000

Question

Pittong của 1 máy nén sau mỗi lần nén đưa được 4 lít khí ở nhiệt độ 27ºC và áp suất 1atm vào bình chứa khí có thể tích 3 m3.Khi pittong thực hiện 1000 lần nén và nhiệt độ khí trong bình là 42ºC thì áp suất khí trong bình là bao nhiêu?
Helpppppp

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-10-06T09:45:28+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-06T09:46:28+00:00

    Bơm 1000 lần thì thể tích bằng 1 lần nhân lên và chú ý cùng đơn vị.

    \frac{1*0.004*1000}{\frac{273} = \frac{3*P}{\frac{420}
    => P approx 2.1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )