Q=(2√x-1)/(√x+1) + (5√x-1)/(x-1). Rút gọn Q

Question

Q=(2√x-1)/(√x+1) + (5√x-1)/(x-1). Rút gọn Q

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-08-07T19:37:34+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:38:36+00:00

  Bạn xem hình

  0
  2021-08-07T19:39:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ĐKXĐ : $x \geq 0 ; x\neq1$

  $Q=\dfrac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{5\sqrt{x}-1}{x-1}$

  $Q=\dfrac{(2\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}+\dfrac{5\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}$

  $Q=\dfrac{2x-2\sqrt{x}-\sqrt{x}+1+5\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}$

  $Q=\dfrac{2x+2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}$

  $Q=\dfrac{2\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}$

  $Q=\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )