Qua 2 bài thơ “cảnh khuya” và “rằm tháng giêng” em hãy viết 1 đoạn văn nêu tình cảm của em dành cho Bác Hồ

Question

Qua 2 bài thơ “cảnh khuya” và “rằm tháng giêng” em hãy viết 1 đoạn văn nêu tình cảm của em dành cho Bác Hồ

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-10-26T05:16:05+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:17:43+00:00

   Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Bên cạnh sự nghiệp chính trị, Người còn để lại cho đời di sản văn học vô giá. Tiêu biểu cho sự nghiệp văn học đó là hai bài thơ “Cảnh khuya” và “Rằm tháng giêng”. Qua hai bà thơ, người đọc cảm nhận được hình ảnh của một chiến sĩ hết lòng vì dân vì nước: “Cảnh khuya như vẽ Người chưa ngủ/ Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”. Đồng thời qua đó, người đọc cũng cảm nhận được tâm hồn thi sĩ hoà trong chất chiến sĩ ở Bác. Hai bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên, tình yêu đất nước của vị lãnh tụ vĩ đại. 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-10-26T05:17:58+00:00

    Tình cảm của em đối với Bác Hồ là rất nhiều và ko thể viết hết trên trang giấy đc nên em sẽ tóm tắt lại bằng một đoạn văn ngắn này. Bác đối với em, mọi người là một người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc tộc và cách mạng Việt Nam, Bác là người đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bác học đc 13 loại tiếng của các quốc gia trong khi trên con đường tìm đường cứu nước.  Bác đối với em là một ân nhân giúp đất nước ta có đc ngày hôm nay.  Em cùng đất nước Việt Nam này yêu Bắc nhiều lắm, em sẽ ghi sâu công ơn của Bác vào trong tim em.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )