Qua các cuộc cách mạng tư sản Em có nhận xét gì về hình thức và mục đích đấu tranh của các cuộc cách mạng này

Question

Qua các cuộc cách mạng tư sản Em có nhận xét gì về hình thức và mục đích đấu tranh của các cuộc cách mạng này

in progress 0
Alexandra 4 ngày 2021-12-06T14:36:13+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:37:30+00:00

  Mục Đích: –

  – Là cuộc cách mạng tư sản, thực hiện 2 nhiệm vụ cùng 1 lúc : lật đổ ách thống trị của thực dân và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

  – Có ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

  Hình thức thì trong sách nhiều lắm bạn nên xem thêm nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )