Quả cầu 1 nặng 3kg, chuyển động với vận tốc 1m/s va chạm xuyên tâm đàn hồi quả cầu 2 nặng 2kg đang chuyển động ngược chiều với vận tốc 3m/s.Nếu sau v

Question

Quả cầu 1 nặng 3kg, chuyển động với vận tốc 1m/s va chạm xuyên tâm đàn hồi quả cầu 2 nặng 2kg đang chuyển động ngược chiều với vận tốc 3m/s.Nếu sau va chạm quả cầu 1 bị bật ngược trở lại với tốc độ 2,2 m/s thì tốc độ quả cầu 2 là bao nhiêu ? Nếu sau va chạm 2 vật nhập lại thành 1 thì nhiệt lượng tỏa ra trong va chạm là bao nhiêu?

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-27T12:04:34+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:05:51+00:00

  Đáp án:

  a. v2 = 1,8m/s

  b. Q = 9,6J

  Giải thích các bước giải:

  a. Tốc độ vật 2 là:

  $\begin{array}{l}
  {m_1}{v_1} – {m_2}{v_2} = {m_2}{v_2}’ – {m_1}{v_1}’\\
   \Leftrightarrow 3.1 – 2.3 = 2.{v_2}’ – 3.2,2\\
   \Leftrightarrow {v_2}’ = 1,8m/s
  \end{array}$

  b. Nhiệt lượng tỏa ra là:

  $\begin{array}{l}
  {m_2}{v_2} – {m_1}{v_1} = \left( {{m_1} + {m_2}} \right)v \Rightarrow v = 0,6m/s\\
  Q = \Delta {W_d} = \dfrac{1}{2}{m_1}{v_1}^2 + \dfrac{1}{2}{m_2}{v_2}^2 – \dfrac{1}{2}m{v^2} = 9,6J
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )