Quả cầu nhỏ khối lượng 500 g treo ở đầu một sợi dây dài 1 m, đầu trên của dây cố định. Kéo quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây hợp với phương

Question

Quả cầu nhỏ khối lượng 500 g treo ở đầu một sợi dây dài 1 m, đầu trên của dây cố định. Kéo quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây hợp với phương thẳng ứng góc 450 rồi thả tự do. Tìm:
a. Vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí cân bằng.
b. Tính lực căng của dây tại vị trí cân bằng.
c. Tìm vận tốc của quả cầu khi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 300.

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-09-27T12:30:35+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:32:13+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.v = 2,42m/s\\
  b.T = 7,929N\\
  c.v = 1,7828m/s
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   a.

  vận tốc của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng là:

  \(v = \sqrt {2gl(\cos \alpha  – \cos {\alpha _0})}  = \sqrt {2.10.1(\cos 0 – \cos 45)}  = 2,42m/s\)

  b.

  lực căng dây tại vị trí cân bằng là:

  \(T = mg(3\cos \alpha  – 2\cos {\alpha _0}) = 0,5.10(3\cos 0 – 2\cos 45) = 7,929N\)

  c.

  vận tốc của quả cầu khi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 30 độ là:

  \(v = \sqrt {2gl(\cos \alpha  – \cos {\alpha _0})}  = \sqrt {2.10.1(\cos 30 – \cos 45)}  = 1,7828m/s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )