quả cầu nhỏ tích điện KL m=1g treo ở đầu sợi chỉ mảnh trong một điện trường đều, có phương nằm ngang cường độ điện trường E= 1.10^3 V/m dây chỉ hợp vớ

Question

quả cầu nhỏ tích điện KL m=1g treo ở đầu sợi chỉ mảnh trong một điện trường đều, có phương nằm ngang cường độ điện trường E= 1.10^3 V/m dây chỉ hợp với phương thẳng đứng một góc 10° . tính diện tích quả cầu lấy g=10m/s^2

in progress 0
Ruby 4 tuần 2021-11-19T10:10:37+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T10:12:22+00:00

  Đáp án:

  \(q =  \pm 1,{763.10^{ – 6}}C\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \tan \alpha  = \frac{F}{P}\\
  \tan \alpha  = \frac{{|q|E}}{{mg}}\\
  |q| = \frac{{\tan \alpha .mg}}{E} = \frac{{\tan {{10.1.10}^{ – 3}}.10}}{{{{1.10}^3}}} = 1,{763.10^{ – 6}}E\\
  q =  \pm 1,{763.10^{ – 6}}C
  \end{array}\)

  0
  2021-11-19T10:12:27+00:00

  Ta có:

  tan⁡α=FP

    với F = |q|E và P = mg

  Vậy

  |q|=mgtan⁡αE=1,76.10–7C

   Hay q = ± 1,76.10-7C.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )