Qua điểm m,vẽ n đường thảng phân biệt. a)Cho n=46.Tính số cặp góc đối đỉnh khác góc bẹt. b)Cho biết hình vẽ có 2450 cặp góc đối đỉnh khác góc bẹt.Tính

Question

Qua điểm m,vẽ n đường thảng phân biệt.
a)Cho n=46.Tính số cặp góc đối đỉnh khác góc bẹt.
b)Cho biết hình vẽ có 2450 cặp góc đối đỉnh khác góc bẹt.Tính số đường thẳng.

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-08-22T01:31:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:33:09+00:00

  Đáp án:

  Có n đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O tức là có 2n tia chung gốc O mỗi tia tạo vs 1 trong 2n-1 tia tia còn lại thành 1 góc.

  Do có 2n tia nên có: 2n.(2n-1) (góc )

  Nhưng do mỗi góc đã đc tính 2 lần nên số góc có:

  [2n.(2n-1)]:2=n.(2n-1) (góc)

  Có n phân biệt tia tức có n góc bẹt. Do đó số góc nhỏ hơn góc bẹt là: n.(2n-1)-n=n.(2n-2) ( góc)

  Mỗi góc trong 60 góc này đều có 1 góc đối đỉnh hợp vs nhau thành 1 cặp góc đối đỉnh nên có n.(2n-2):2=n.(2n2)2n.(2n−2)2 cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-22T01:33:14+00:00

  Số cặp góc đối đỉnh khác góc bẹt là :

  `46.(46 – 1) = 2070` `(cặp)`

   b, Ta có :

  `n.(n-1) = 2450`

  `⇒ 50 . 49 = 50 . (50-1)`

  `⇒ n = 49`

  Xin hay nhất ! 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )