Qua hai bài thơ “sông núi nước nam” và “phò mã về kinh”,em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của mình đối với đất nước (viết từ 7-9 câu có sử dụng đại từ

Question

Qua hai bài thơ “sông núi nước nam” và “phò mã về kinh”,em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của mình đối với đất nước (viết từ 7-9 câu có sử dụng đại từ

in progress 0
Abigail 2 tuần 2021-11-26T14:01:37+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-26T14:03:30+00:00

    Bài thơ Nam quốc sơn hà cùng Phò giá về kinh đã khơi dậy trong mỗi chúng ta trách nhiệm với đất nước. Trách nhiệm ấy trước hết là hành động bảo vệ đất nước trước âm mưu xâm lược của kẻ thù. Câu chuyện biển Đông với đất nước láng giềng chưa bao giờ dừng lại và nếu mỗi người trẻ không nhận thức, không hiểu thì thật khó lòng để bảo vệ đất nước mình. Trách nhiệm ấy được hiểu cao hơn thông qua việc học tập thật tốt để phát triển quê hương, đất nước. CHỉ có không ngừng phấn đấu học tập thì đất nước mình mới có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu” như lời dạy của Bác. Đất nước ta đang trong những ngày buồn khi khúc ruột miền Trung đang bị nước lũ tràn về. Trong khả năng của mình, chúng ta hãy góp phần nhỏ bé giúp đỡ đồng bào. Nó không phải là hành động làm màu mà là tình yêu quê hương, trách nhiệm với tổ quốc mình. Mọi việc làm, hành động dù rất nhỏ thôi nhưng hãy luôn thể hiện trách nhiệm của bản thân va xứng đáng với đất nước- máu xương của cha anh chúng ta bạn nhé! 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )