Qua hai câu thơ :” Dập dìu trống đánh cờ xiêu phen này ta đánh cả triều lẫn tây ” Qua hai câu thơ nhận xét mục tiêu đấu tr

Question

Qua hai câu thơ :” Dập dìu trống đánh cờ xiêu
phen này ta đánh cả triều lẫn tây ”
Qua hai câu thơ nhận xét mục tiêu đấu tranh của nhân dân ta sau hiệp ước giáp tuất

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-10-14T07:58:46+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T08:00:16+00:00

  – Mục tiêu đấu tranh đã có sự thay đổi : vừa chống đế quốc,vừa chống triều đình

  – Triều đình Nguyễn thỏa hiệp vs Pháp,kí hiệp ước Giáp Tuất năm 1874 công nhận về pháp lí chủ quyền của Pháp tại Nam Kì vì thế khẩu hiệu kia cho thấy mục tiêu vừa chống Pháp vừa chống triều đình.

  0
  2021-10-14T08:00:41+00:00

  mục tiêu đã có sự thay đổi: vừa chống Pháp,vừa đánh triều phong kiến

  Tiều đình Nguyễn thoả hiệp với Pháp.Kí hiệp ước Giáp Tuất năm 1874 công nhận về pháp lý chủ quyền của Pháp tại Nam Kỳ. Vì thế khẩu hiệu trên cho thấy mục tiêu của cuộc kháng chiến nhằm lật đổ Triều đình Nguyễn và thực dân Pháp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )