Qua lời nhận xét của Lê Văn Hưu( SGK – T49) em hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

Question

Qua lời nhận xét của Lê Văn Hưu( SGK – T49) em hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

in progress 0
Quinn 4 tuần 2021-08-12T02:56:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:57:10+00:00

  * Nguyên nhân thắng lợi:

  + Sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chống giặc của dân tộc

  + Sự uy tín, đáng tin cậy, tài giỏi, mưu trí của Trưng Trắc, Trưng Nhị

  + Sự ủng hộ quyết liệt và sự đóng góp to lớn của nhân dân

  * Ý nghĩa lịch sử

  + Đánh dấu vào trang sử một mốc son chói lọi

  + Đề cao tinh thần đoàn kết của dân tộc

  + Ca ngợi sự tài tình, thông ming và gan dạ của Hai Bà Trưng

  @HannLyy

  0
  2021-08-12T02:57:54+00:00

   • Nguyên nhân thắng lợi:

  – Dân tộc nước ta trên dưới đều đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm chống giặc để trả thù.

  –  Trưng Trắc, Trưng Nhị rất uy tín, đáng tin cậy, đều là người tài giỏi nên đã giúp ích được phần nào cho đất nước.

  – Dân tộc ủng hộ sự quyết liệt, đóng góp to lớn của hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị 

   • Ý nghĩa lịch sử:

  – Tinh thần đoàn kết của dân tộc được đề cao lên một tầm cao mới.

  – Đánh dấu vào trang sử một mốc son chói lọi mà người đời ai cũng muốn nó. 

  – Hai Bà Trưng là những người tài giỏi, tài tình, gan dạ, thông minh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )