quả nào sau đây thuộc loại quả khô mọng A. quả bông B.Quả phượng C. quả thìa là D. quả chanh cây rong mơ có dặc điểm j bộ phận nào phát

Question

quả nào sau đây thuộc loại quả khô mọng
A. quả bông B.Quả phượng
C. quả thìa là D. quả chanh

cây rong mơ có dặc điểm j
bộ phận nào phát triển thành quả
hạt phấn vòi nhuy

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-10-27T20:25:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:26:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   đáp án đầu tiên D 

  vòi nhụy

  Rong mơ: màu nâu do có cả chất diệp lục và chất phụ màu nâu; dạng cành cây; cơ thể đa bào.

  0
  2021-10-27T20:27:25+00:00

  Đáp án:

   

  1/ D

  2/ vòi nhụy

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )