Qua quá trình đường phân và chu trình Crep, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP? Theo em, số phân tử ATP này có mang toàn bộ năng lượng của glucozơ

Question

Qua quá trình đường phân và chu trình Crep, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP? Theo em, số phân tử ATP này có mang toàn bộ năng lượng của glucozơ ban đầu hay không? Nếu không thì phần năng lượng còn lại nằm ở đâu?

in progress 0
Gianna 46 phút 2021-09-15T12:14:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T12:15:46+00:00

   

  – Quá trình đường phân tạo ra 2 ATP

  – Chu trình Creps tạo ra 2 ATP

  Mà khi phân giải hoàn toàn 1 phân tử glucose ta thu được 38 ATP như vậy đây không phải toàn bộ năng lượng của phân tử glucose ban đầu.

  Năng lượng còn lại nằm trong các chất NADH và FADH2 sẽ đi vào chuỗi vận chuyển điện tử tạo nên các ATP còn lại.

  Mặt khác khoảng 50% năng lượng khi hô hấp hiếu khí 1 phân tử glucose thoát ra ở dạng nhiệt năng.

  0
  2021-09-15T12:15:57+00:00

  Bạn xem hình nha ????????

   ????CHÚC BẠN HỌC TỐT????

  qua-qua-trinh-duong-phan-va-chu-trinh-crep-te-bao-thu-duoc-bao-nhieu-phan-tu-atp-theo-em-so-phan

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )