Quá trình công nghiệp hoá nhanh ở Bắc Mĩ hình thành nên các đô thị như thế nào

Question

Quá trình công nghiệp hoá nhanh ở Bắc Mĩ hình thành nên các đô thị như thế nào

in progress 0
Alaia 1 tháng 2021-09-11T11:47:02+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:48:42+00:00

  Quá trình đô thị hóa phát triển nhanh ở Bắc Mĩ là kết quả của sự phát triển công nghiệp và hình thành nên các dải siêu đô thị. Đặc biệt là phía Đông Hoa Ki (Ôt-ta-oa, Si-ca-gô, Niu-I-ooc, Oa-sinh-tơn, Phi-la-den-phi-a,…).

  0
  2021-09-11T11:48:44+00:00

  Quá trình công nghiệp hoá nhanh ở Bắc Mĩ hình thành nên các dải siêu đô thị

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )