Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ như thế nào?

Question

Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ như thế nào?

in progress 0
Rylee 1 tháng 2021-07-24T20:35:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:37:06+00:00

  Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ : đô thị hóa gắn liền với quá trình công nghiệp hóa .

  @ CHENG GỬI BẠN 

  @ NHÓM VICTORY

  @ CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT + CẢM ƠN + 5 SAO

  @ CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-07-24T20:37:28+00:00

  Đáp án :

  QUÁ trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ : gắn liền với quá trình công nghiệp hóa 

  《 mik xin trả lời hay nhất nhoa 》

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )