Quá trình hô hấp có ý nghĩa sinh học là I- đảm bảo sự cân bằng O2 và CO2 trong khí quyển. II- tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống cho

Question

Quá trình hô hấp có ý nghĩa sinh học là I- đảm bảo sự cân bằng O2 và CO2 trong khí quyển. II- tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống cho tế bào và cơ thể. III- chuyển hoá gluxit thành CO2, H2O và năng lượng. IV- thải các chất độc hại ra khỏi tế bào. V.Tạo chất hữu cơ trung gian xây dựng các thành phần của tế bào Có bao nhiêu nội dung đúng A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-10-28T20:26:20+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:27:46+00:00

  Đáp án:

   3

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-28T20:28:12+00:00

  Đáp án:

  A. 1

  B. 4

  C. 2

  D. 3

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )