Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu đã diễn ra như thế nào?

Question

Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu đã diễn ra như thế nào?

in progress 0
Liliana 15 phút 2021-09-09T13:08:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:10:09+00:00

  *Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu:

  -Cuối những năm 70,đầu những năm 80,các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng

  -Các nước biểu tình,đòi cải cách kinh tế,thực hiện đa nguyên về chính trị,tiến hành tổng tuyển cử tự do

  -Cuối năm 1989,chế độ XHCN sựp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu

  Answer by TriLeCongTri

  chúc bạn học tốt!!!!!!!!

  0
  2021-09-09T13:10:32+00:00

  Sự khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông âu

  Đảng cộng sản mất quyền lãnh đạo

  Thực hiện chế độ đan Nguyên đa đảng về chính trị

  Các thế lực chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa thắng thế lên nắm quyền

  Năm 1989 các nước xã hội chủ nghĩa thế giới Đông âu tan rã

  Năm 1991 hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới sụp đổ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )