Qúa trình lên men etilic được ứng dụng trong thực phẩm nào ? *

Question

Qúa trình lên men etilic được ứng dụng trong thực phẩm nào ? *

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-10-15T16:55:06+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T16:56:50+00:00

  Đáp án:

   Sản xuất rượu

  Giải thích các bước giải:

  Qúa trình lên men etilic được ứng dụng trong thực phẩm sản xuất rượu 

  Dưới tác dụng của của nấm men trong quá trình lên mem etylic, glucose được phân giải từ tinh bột sẽ tạo thành các sản phẩm là etanpl và CO2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )