qua việc quy định của nhà nước ta về quyền tự do kinh doanh và tác của thuế , mỗi chung ta là 1 công nhân phải có trách nhiệm như thế nào ?

Question

qua việc quy định của nhà nước ta về quyền tự do kinh doanh và tác của thuế , mỗi chung ta là 1 công nhân phải có trách nhiệm như thế nào ?

in progress 0
Eloise 1 tháng 2021-08-31T18:07:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T18:08:26+00:00

  Trách nhiệm của công dân về quyền tự do kinh doanh và tác của thuế là:

  -Công dân phải sử dụng đúng đắn quyền tự do kinh doanh; tuyên truyền, vận động gia đình, xã hội thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế, làm cho dân giàu, nước mạnh

  -Đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong kinh doanh và thuế.

  0
  2021-08-31T18:08:48+00:00

  chúng ta cần cò trách  nhiệm đồi với bản thân trong cuộc sống

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )