Qua việc tìm hiểu phong trào cách mạng của nhân dân ta trong những năm 1930-1935 em hãy nhận xét tinh thần đấu tranh của dân tộc ta

Question

Qua việc tìm hiểu phong trào cách mạng của nhân dân ta trong những năm 1930-1935 em hãy nhận xét tinh thần đấu tranh của dân tộc ta

in progress 0
Iris 1 năm 2021-10-27T20:16:15+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-27T20:17:22+00:00

    em có nhận xét là tinh thần đấu tranh của nhân dân ta rất kiên cường,anh dũng, tất cả đều một lòng đuổi giặc để giành độc lập cho dân tộc và mong muốn được sống trong hòa bình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )