Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào? Theo em hiện nay chính sách “Ngự bình ư nông” còn được duy trì hay không? Vì sao

Question

Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào? Theo em hiện nay chính sách “Ngự bình ư nông” còn được duy trì hay không? Vì sao

in progress 0
Samantha 18 phút 2021-09-10T12:35:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:37:21+00:00

  *Tổ chức quân đội:

  Chia thành 2 bộ phận là cấm quân và quân địa phương

  Theo em,chính sách “ngự binh ư nông” không còn thực hiện được nữa vì ngày xưa chỉ có nông nô và địa chủ,còn bây giờ xã hôị phát triển,chính sách “ngụ binh ư nông” không còn thích hợp nữa

  0
  2021-09-10T12:37:38+00:00

  ~ tuyển chọn ~

  cấm quân : Tuyển chọn những thanh niên khỏe mạnh trong cả nước.

  quân địa phương : Tuyển chọn trong số những thanh niên trai tráng ở các làng xã đến tuổi thành đinh (18 tuổi). 

  ~ Hoạt động ~

  cấm quân : Bảo vệ vua và kinh thành.

  quân địa phương : Canh phòng ở các lộ, phủ.Hàng năm, chia thành phiên thay nhau đi luyện tập và về quê sản xuất. Khi có chiến tranh sẽ tham gia chiến đấu.

  theo em,hiện nay chính sách ngự binh ư nông không còn được duy trì nữa bởi vì bây giờ xã hội đã phát triển lên rất nhiều nên chính sách này không còn được sử dụng nữa

  ~học tốt !!

  cho mk 5sao và tlhn nhá 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )