Quân đội thời tiền lê được tổ chức như thế nào

Question

Quân đội thời tiền lê được tổ chức như thế nào

in progress 0
Quinn 6 ngày 2021-12-04T16:22:08+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-04T16:23:25+00:00

    Quân đội thời tiền lê hai bộ phận

    cấm quân (quân của triều đình) bảo vệ vua và kinh thành.

    quân địa phương đóng tại các lộ, luân phiên nhau vừa tập luyện vừa làm ruộng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )