Quân đội và luật pháp thời Lê Sơ được tổ chức và xây dựng như thế nào?

Question

Quân đội và luật pháp thời Lê Sơ được tổ chức và xây dựng như thế nào?

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-08-07T18:01:57+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:03:15+00:00

  Về quân đội:

  + Quân đội thời Lê sơ được tổ chức theo “ngụ binh ư nông “.

  + Bao gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh, kỵ binh.

  + Bộ binh được tập võ nghệ thường xuyên.

  + Vũ khí có dao, kiếm, giáo, mác, cung, tên, hỏa đồng, hỏa pháo,…

  + Có 2 bộ phận chính là: quân ở triều đình và quân ở địa phương .

  + Ở những vùng biên giới có quân lính canh gác & bảo vệ.

  Về luật pháp:

  + Vua Lê Thánh Tông cho soạn bộ luật Hồng Đức (hay Quốc triều hình luật). Gồm những nội dung như: bảo vệ Vua, hoàng tộc, quan lại, giai cấp thống trị, địa chủ, bảo vệ chủ quyền quốc gia,…

  + Điểm tiến bộ: bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và phát triển kinh tế.

  0
  2021-08-07T18:03:49+00:00

  1. Quân đội:

  _ Áp dụng chính sách ” Ngụ binh ư nông “

  _ Quân đội gồm cấm quân và quân địa phương với các binh chủng: bộ binh, thủy binh, kị binh, tượng binh

  _ Quân lính được luyện tập võ nghệ thường xuyên

  2. Luật pháp:

  _ Ban hành bộ Quốc triều hình luật hay còn gọi là ” Luật Hồng Đức “

  _ Nội dung: Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, bảo vệ quyền lợi của quan lại, địa chủ, bảo vệ chủ quyền quốc gia và một số quyền lượi của phụ nữ, khuyến khích phát triển kinh tế

  Chúc bạn học tốt!

  -haihan-

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )