Quản lí doanh nghiệp cần căn cứ những yếu tố nào?

Question

Quản lí doanh nghiệp cần căn cứ những yếu tố nào?

in progress 0
Cora 1 tháng 2021-08-05T15:40:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:41:33+00:00

  Chính trị và phát triển doanh nghiệp

  0
  2021-08-05T15:41:59+00:00

  -Chính trị 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )