Quan sát bàn chân gà và bàn chân vịt. Tại sao khi vào vùn đất bùn mềm thì vịt đi lại dễ dàng, trong khi đó gà thì bị lún

Question

Quan sát bàn chân gà và bàn chân vịt. Tại sao khi vào vùn đất bùn mềm thì vịt đi lại dễ dàng, trong khi đó gà thì bị lún

in progress 0
Iris 1 năm 2021-08-20T03:31:14+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:32:46+00:00

  Đáp án:

  Quan sát bàn chân gà và bàn chân vịt. Tại sao khi vào vùn đất bùn mềm thì vịt đi lại dễ dàng, trong khi đó gà thì bị lún

  vì chân gà tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng mạnh và diện diện tích bị ép càng nhỏ sẽ dễ bị lún hơn.

  còn chân vịt thì có tác dụng của áp lực lớn nhưng diện tích bị ép càng lớn nên chân vịt không bị lún

   

  0
  2021-08-20T03:32:52+00:00

  Bạn tham khảo nha!
  Vì khi tiếp xúc, màng chân vịt với đất bùn mềm lớn hơn diện tích tiếp xúc của chân gà

  => Vịt đi dễ dàng, gà thì bị lún 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )