Quan sát quá trình giảm phân tạo tinh trùng của 1000 tế bào có kiểu gen AB/ab người ta thấy ở 100 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi giữa 2 cromatit kh

Question

Quan sát quá trình giảm phân tạo tinh trùng của 1000 tế bào có kiểu gen AB/ab người ta thấy ở 100 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi giữa 2 cromatit khác nguồn dẫn tới hoán vị gen hãy xác định tỉ lệ các loại giao tử tần số hoán vị

in progress 0
Vivian 1 tháng 2021-10-27T06:44:53+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T06:45:55+00:00

  Đáp án:

  – Số giao tử hoán vị tạo ra là:

  100 x 2 = 200 giao tử

  – Tổng số giao tử tạo ra là:

  1000 × 4 = 4000 giao tử

  – Tần số hoán vị là:

  200 : 4000 = 0,05

  – Tỉ lệ giao tử hoán vị là:

  0,05 : 2 = 0,025

  – Tỉ lệ giao tử giao tử không hoán vị là:

  0,5 – 0,025 = 0,475

   

  0
  2021-10-27T06:46:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

  100 tế bào xảy ra trao đổi chéo => số giao tử hoán vị tạo ra là : 100 x 2 = 200

  Tổng số giao tử tạo ra là 1000 x 4 = 4000 giao tử

  Tỉ lệ giao tử hoán vị là: 200 : 4000 : 2 = 0,05 = 0,025

  Tỉ lệ giao tử giao tử ko hoán vị là : 0,5 – 0,025 = 0,475

  Tần số hoán vị là : 0,05

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )