quãng đường : 8m thời gian : 1 phút vận tốc :……………..km/giờ

Question

quãng đường : 8m
thời gian : 1 phút
vận tốc :……………..km/giờ

in progress 0
Valerie 32 phút 2021-09-15T10:21:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:22:33+00:00

  Đáp án:

   Đổi 8m = 0,008 km

  Đổi 1 phút = `1/60` giờ

  Vận tốc = 0,008 : `1/60` = 0,48 km/giờ

  0
  2021-09-15T10:23:09+00:00

  Đáp án: 0.48 km/giờ

  Giải thích:

  Ta có:

  8m = 0.008 km

  1 phút = 1/60 giờ

  Tính Vận tốc = 0.008 : 1/60 = 0.48 (km/giờ)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )