quãng đường AB dài 100km . Lúc 5 giờ một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 20km/h ,cùng lúc đó một người đi xe máy từ B đến A với vận tốc 30km/h

Question

quãng đường AB dài 100km . Lúc 5 giờ một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 20km/h ,cùng lúc đó một người đi xe máy từ B đến A với vận tốc 30km/h .Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ ?

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-08-18T16:38:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:39:55+00:00

  Đáp án:j

   hhh

  Giải thích các bước giải:

   tổng vận tốc của hai xe là :

        30 + 20 = 50 (km/h )

     thời gian đi để 2 người gặp nhau là :

          100 : 50 = 2 ( giờ ) 

      thời điểm 2 xe gặp nhau là :

         5 + 2 = 7 ( giờ )

  0
  2021-08-18T16:40:26+00:00

  Tổng vận tốc hai xe là :

  `20+30=50` $(km/h)$

  Hai xe gặp nhau sau số giờ là :

  `100:50=2` `(`giờ`)`

  Hai xe gặp nhau lúc :

  `5+2=7` `(`giờ`)`

  Đáp số : `7` giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )