Quãng đường AB dài 105 km với vận tốc 25 km/giờ thi sẽ đến nơi sau bao lâu

Question

Quãng đường AB dài 105 km với vận tốc 25 km/giờ thi sẽ đến nơi sau bao lâu

in progress 0
Faith 25 phút 2021-09-11T20:18:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T20:20:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   thời gian đến nơi là

  105:25=4,2 (giờ)=4 giờ 12 phút

  đáp số 4,2 giờ=4 giờ 12 phút

  0
  2021-09-11T20:20:36+00:00

  Đến nơi sau:

  105 : 25 = 4,2 giờ => 4 giờ 12 phút

  Đ/S : 4 giờ 12 phút

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )