Quãng đường AB dài 140 km cùng một lúc có một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km h và một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 30 km h Hỏi sau bao lâu h

Question

Quãng đường AB dài 140 km cùng một lúc có một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km h và một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 30 km h Hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau
Giúp mình nhé

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-08-09T16:14:43+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:16:05+00:00

  Đáp án:

  Tổng vận tốc hai xe là:

      50 + 30 = 80 [km/gờ]

  Thời gian để hai xe gặp nhau là:

      140 : 80 = 1,75 [giờ]

      Đổi: 1,75 giờ = 1 giờ 45 phút

          Đáp số: 1 giờ 45 phút

  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!

                             

  0
  2021-08-09T16:16:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Mỗi giờ cả 2 xe đi đưuọc số km  là:

             50 + 30 = 80(km)

  Thời gian để 2 xe gặp nhau là:

            140 : 80 =1 ,75 (giờ)= 1 giờ 45 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )