Quảng đường AB dài 150km. Lúc 6h ô tô thứ nhất từ A để về B với vận tốc 36km/h. Cùng lúc đó ô tô thứ 2 đi từ B để về A với vận tốc 54km/h a) 2 ô tô gặ

Question

Quảng đường AB dài 150km. Lúc 6h ô tô thứ nhất từ A để về B với vận tốc 36km/h. Cùng lúc đó ô tô thứ 2 đi từ B để về A với vận tốc 54km/h a) 2 ô tô gặp nhau lúc mấy giờ? b) Nếu ô tô thứ 2 đi sau ô tô thứ nhất 30 phút thì hai ô tô gặp nhau lúc mấy giờ.

in progress 0
Faith 4 tháng 2021-08-31T03:25:37+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:26:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) vì 2 xe gặp nhau nên thời gian cần để đi là:

  `36.t+54.t=150km`

  `=>90t=150km`

  `=>t=150/90 =5/3 h≈1h40p`

  b) thời gian để 2 ô tô gặp nhau là:

  `36.{30}/{60} +(36.t+54.t)=150km`

  `=>36.t+54.t=132km`

  `=>t’=22/15 h=1h28p`

  vậy 2 ô tô gặp nhau  trong 2 trường hợp là lúc:  $\left \{ {{t_1=6h+1h40p =7h40p} \atop {t_2=6+1h28p+\frac{30}{60}=7h58p}} \right.$ 

  0
  2021-08-31T03:27:33+00:00

  Đáp án:

  a. 2 xe gặp nhau lúc 7h40p 

  b. 2 xe gặp nhau lúc 7h58p

  Giải thích các bước giải:

  a. Thời gian 2 ô tô gặp nhau là:

  $t = \dfrac{s}{{{v_1} + {v_2}}} = \dfrac{{150}}{{36 + 54}} = \dfrac{5}{3}h = 1h40p$

  Vậy 2 xe gặp nhau lúc 7h40p

  b. Sau 30 phút khoảng cách của 2 xe là:

  $s’ = s – 36.0,5 = 150 – 18 = 132km$

  Thời gian 2 xe gặp nhau là:

  $t’ = \dfrac{{s’}}{{{v_1} + {v_2}}} = \dfrac{{132}}{{36 + 54}} = \dfrac{{22}}{{15}}h = 1h28p$

  Vậy 2 xe gặp nhau lúc 7h58p

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )