Quãng đường AB dài 165 km. Ô tô thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 60km\giờ . Ô tô thứ 2 đi từ B về A với vận tốc 65km\giờ . Nếu khởi hành cùng 1 lúc

Question

Quãng đường AB dài 165 km. Ô tô thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 60km\giờ . Ô tô thứ 2 đi từ B về A với vận tốc 65km\giờ . Nếu khởi hành cùng 1 lúc thì sau mấy giờ ô tô gặp nhau

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-10-28T14:57:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:59:07+00:00

  1 giờ cả hai xe đi được là :

  60+65=125(km)

  số giờ sau khi xuất phát hai ô tô gặp nhau là :

  165:125=1.32(giờ)

  đáp số 1.32 giờ

  0
  2021-10-28T14:59:16+00:00

                        bài giải

   nếu khởi hành cùng 1 lúc thì gặp nhau mất số thời gian là

                165:(60+65)=1,32  giờ

                        Đ/s:1,32 giờ

  Chúc bạn học tốt<3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )