quãng đường ab dài 176km . lúc 7 giờ 12 phút , một ô tô đi từ a đến b với vận tốc 48 km / giờ .lúc 7 giờ 42 pút , một ô tô đi từ b đến a với vận tốc 4

Question

quãng đường ab dài 176km . lúc 7 giờ 12 phút , một ô tô đi từ a đến b với vận tốc 48 km / giờ .lúc 7 giờ 42 pút , một ô tô đi từ b đến a với vận tốc 47 km / giờ . hỏi hai ô tô gặp nhau lúc mấy giờ , chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km?

in progress 0
Vivian 4 tháng 2021-08-16T04:10:37+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:12:09+00:00

  Thời gian từ 7 giờ 12 phút đến 7 giờ 42 phút là :

  7 giờ 42 phút – 7 giờ 12 phút = 30 phút

                                                 = 0,5 giờ

  Quãng đường còn lại để hai xe đi là :

  176 – ( 48 x 0,5 ) = 152 ( km )

  Hai xe gặp nhau sau :

  152 : ( 48 + 47 ) = 1,6 ( giờ )

                            = 1 giờ 36 phút

  Hai xe gặp nhau lúc :

  7 giờ 42 phút + 1 giờ 36 phút = 9 giờ 18 phút

  Chỗ gặp nhau cách A số ki-lô-mét là :

  47 x 1,6 = 76,8 ( km )

                Đáp số : 9 giờ 18 phút ; 76,8 km

  Mik xin hay nhất ạ !

   

  0
  2021-08-16T04:12:36+00:00

  Thời gian ô tô đi từ A đến B đã đi được khi ô tô xuất phát từ B đến A xuất phát là :

  7 giờ 42 phút – 7 giờ 12 phút = 30 phút = 0,5 giờ

  Quãng đường ô tô  đi từ A đến B đã đi được khi ô tô xuất phát từ B đến A xuất phát là :

  0,5 x 48 = 24 ( km ) 

  Quãng đường còn lại là :

  176 – 24 =152 ( km )

  Thời gian để hai xe gặp nhau là :

  152 : ( 48 + 47 ) = 1,6 giờ = 1 giờ 36 phút 

  Hai xe gặp nhau lúc : 

  7 giờ 42 + 1 giờ 36 phút = 8 giờ 78 phút = 9 giờ 18 phút 

  Đáp số : 9 giờ 18 phút

     chỗ đó cách a là:

  (9 giờ 18 phút – 7 giờ 12 phút)x48=2 giờ 6 phút x 48= 126 phần 60 x 48 = 100,8 km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )