Quãng đường AB dài 18 km một người đi từ A đến B với vận tốc 15 km/giờ, sau khi đến B, người đó quay trở về A với vận tốc lúc về 4/5 vận tốc lúc đi A

Question

Quãng đường AB dài 18 km một người đi từ A đến B với vận tốc 15 km/giờ, sau khi đến B, người đó quay trở về A với vận tốc lúc về 4/5 vận tốc lúc đi
A tìm thời gian lúc đi thời gian lúc về của người đó
Tính vận tốc trung bình của người đó trên suốt quãng đường AB cả lúc đi và lúc về

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-10-10T23:44:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T23:46:06+00:00

  Đáp án:

   vận tốc từ b

  15*4/5=12 km/h

  thời gian lúc về

  18/12=1,5 giờ

  thời gian lúc đi

  18/15=1,2 giờ

  1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

  1,2 giờ = 1 giờ 12 phút

  vận tốc TB là

  (15+12)/2=18,5 km/h

  ĐS: a) 1 giờ 30 phút

            1 giờ 12 phút

        b) 8,5 km/h

   

  0
  2021-10-10T23:46:24+00:00

  Vận tốc của người đó khi đi từ B về A là

  15 x 4/5 = 12 ( km/giờ )

  Thời gian người đó đi từ A đến B là

  18 : 15  = 1,2 ( giờ )

  Thời gian  người đó đi từ B về A là

  18 : 12 = 1,5 ( giờ )

  Vận tốc trung bình của người đó cả lúc đi và lúc về là

  ( 12 + 15 ) : 2 = 13,5 ( km/giờ )

  .                đ/s : 1,2 giờ;  1,5 giờ

  .                         13,5 ( km / giờ )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )