quãng đường AB dài 180 km cùng một lúc hai ô tô khởi hành từ A đến B mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhiều hơn ô tô thứ hai 10 km nên ô tô thứ nhất đến B t

Question

quãng đường AB dài 180 km cùng một lúc hai ô tô khởi hành từ A đến B mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhiều hơn ô tô thứ hai 10 km nên ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai 36 phút Tính vận tốc trung bình mỗi ô tô

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-02T15:32:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:33:52+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Gọi vận tốc của ô tô thứ hai là x 

  Gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là x+10 (km/h)

  Gọi thời gian ô tô 1 và ô tô hai chạy hết AB lần lượt là:

  `180/(x+10)`;`180/x` (h)
  Vì ô tô thứ nhất đến trước 3/5 giờ ta có:

  ⇒`180/x` – `180/(x+10)` = `3/5`

  ⇒`1/x` – `1/(x+10)` = `3/(180.5)`

  ⇒`10/(x^2+10x)`=`3/900`=`1/300`

  ⇒`x^2`+10x=300.10=3000

  ⇒`x^2`+10x-3000=0

  Từ phương trình ta có :

  ⇒x=50

  Vậy vân tốc trung bình của mỗi ô tô là 50 km/h

  0
  2021-10-02T15:34:37+00:00

  Đáp án: 60km/h và 50km/h.

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi vận tốc của ô tô thứ hai là x (km/h) (x>0)

  => vận tốc của ô tô thứ nhất là x+10 (km/h)

  => thời gian ô tô 1 và ô tô hai chạy hết AB lần lượt là:

  $\dfrac{{180}}{{x + 10}}\left( h \right);\dfrac{{180}}{x}\left( h \right)$

  Vì ô tô thứ nhất đến trước 36 phút = 3/5 giờ nên ta có:

  $\begin{array}{l}
  \dfrac{{180}}{x} – \dfrac{{180}}{{x + 10}} = \dfrac{3}{5}\\
   \Rightarrow \dfrac{1}{x} – \dfrac{1}{{x + 10}} = \dfrac{3}{{180.5}}\\
   \Rightarrow \dfrac{{x + 10 – x}}{{x\left( {x + 10} \right)}} = \dfrac{1}{{300}}\\
   \Rightarrow \dfrac{{10}}{{{x^2} + 10x}} = \dfrac{1}{{300}}\\
   \Rightarrow {x^2} + 10x = 3000\\
   \Rightarrow {x^2} + 10x – 3000 = 0\\
   \Rightarrow \left( {x – 50} \right)\left( {x + 60} \right) = 0\\
   \Rightarrow x = 50\left( {km/h} \right)\left( {do:x > 0} \right)\\
   \Rightarrow x + 10 = 60\left( {km/h} \right)
  \end{array}$

  Vậy vận tốc của 2 xe là 60km/h và 50km/h.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )