Quãng đường AB dài 240km .một xe máy khởi hành đi từ A đến B và cùng lúc đ ó một ôtô cũng khởi hành từ B về A với vận tốc lớn hơn vận tốc xe máy là 10

Question

Quãng đường AB dài 240km .một xe máy khởi hành đi từ A đến B và cùng lúc đ ó một ôtô cũng khởi hành từ B về A với vận tốc lớn hơn vận tốc xe máy là 10km/h .Sao 2h hai xe gặp nhau.Tính vận tốc của mỗi xe

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-05T03:50:48+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:52:34+00:00

  Đáp án:

   Vận tốc của xe máy là: 55 km/h

   Vận tốc của xe ô tô là : 65km/h

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x (km/h)  là vận tốc của xe máy 

         ( x >0 ) 

  – Vận tốc của xe ô tô là : x + 10 ( km/h) 

  – Quãng đường của xe máy đi được là :

                                2x.  ( km) 

  – Quãng đường của xe ô tô đi được là :

                            2( x + 10)  ( km) 

  Quãng đường mà 2 xe đi được là :

              2x + 2(x+10)  = 240 

    ➩      2x + 2x + 20 = 240 

    ➩            4x = 240 – 20

    ➩            4x = 220 

    ➩             x = 55 ( nhận ) 

  Vậy vận tốc của xe máy là 55 km/h

   vận tốc của xe ô tô là : 55 +10 = 65km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )