Quãng đường AB dài 276 km.Hai ô tô khởi hành cùng một lúc,một xe đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ,một xe đi từ B đến A với vận tốc 50km/giờ.hỏi kể

Question

Quãng đường AB dài 276 km.Hai ô tô khởi hành cùng một lúc,một xe đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ,một xe đi từ B đến A với vận tốc 50km/giờ.hỏi kể từ lúc bắt đầu đi,sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau? Chỗ gặp nhau cách B bao nhiêu km?

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-10T17:11:52+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T17:13:09+00:00

  vận tốc 2 xe là :42+50=92(km/h)

  hai xe ô tô gặp nhau sau:

  276:92=3(giờ)

  chỗ gặp cách B là:

  50.3=150(km)

   

  0
  2021-09-10T17:13:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   tổng vận tốc 2 xe là 

  42+50=92(km/h)

  thời gian 2 xe gặp nhau là 

  276:93=3 (giờ)

  chỗ gặp cách B số km là

  50×3=150 (km)

  đáp số 3 giờ

             150 km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )