Quãng đường AB dài 90km, một người đi bộ từ A được 5km người đó lên ô tô và đi tiếp 2 giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?

Question

Quãng đường AB dài 90km, một người đi bộ từ A được 5km người đó lên ô tô và đi tiếp 2 giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?

in progress 0
Maria 2 năm 2021-09-18T14:25:01+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:26:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Quãng đường mà người đó còn phải đi bằng ô tô là:

  `90` `-` `5` `=85` `(km)`

  Vận tốc của ô tô là:

  `85` `:` `2` `=42,5` `(km)/h`

  `Đáp` `số:` `42,5` `(km)/h`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-18T14:26:45+00:00

  – Quãng đường mà người đo đi bằng ô tô là: 

  90 – 5 = 85 (km)

  – Vận tốc của ô tô là: 

  85 : 2 = 42,5 (km/h)

                                         Đáp số: 42,5 (km/h)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )