quãng đường AB dài 90km . Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến B, người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 9k

Question

quãng đường AB dài 90km . Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến B, người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 9km /h . Thời gian kể từ lúc bắt đầu đi từ A đến lúc trở về A là 5 giờ tính vận tốc xe máy lúc đi từ A đến B

in progress 0
Peyton 3 tháng 2021-09-12T01:45:50+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T01:47:22+00:00

  Đáp án: $36km/h$

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $v (km/h) (v>0)$ là vận tốc của xe máy lúc đi từ A đến B.

  ⇒ Thời gian xe đi quãng đường AB là: `90/v (h)`

  – Vận tốc đi từ B về A là: $v + 9 (km/h)$

  `=>` Thời gian : `90/(v+9) (h)`

  Đổi: 30 phút = 0,5 giờ.

  Theo bài ra ta có phương trình:

  `90/v + 90/(v+9) + 0,5 = 5`

  Giải phương trình ta được: \(\left[ \begin{array}{l}v=36\\v=-5(L)\end{array} \right.\) 

  Vậy vận tốc của xe lúc đi từ A đến B là $36km/h$

  0
  2021-09-12T01:47:28+00:00

  Đổi: 30 phút = $\frac{1}{2}$ giờ

  Gọi vận tốc xe máy lúc đi từ A đế B là $x(km/h),x>0$

  Thời gian xe đi từ A đến B là $\frac{90}{x}$ giờ, vận tốc về B đến A là $x+9(km/h)$

  Thời gian về là $\frac{90}{x+9}(h)$

  Ta có pt: 

  $\frac{90}{x}+\frac{90}{x+9}+\frac{1}{2}=5$`<=>`$\frac{90}{x}+\frac{90}{x+9}=\frac{9}{2}$`<=>`$\frac{10}{x}+\frac{10}{x+9}=\frac{1}{2}$`<=>`$40x+180=x^2+9x$`<=>`$x^2-31x-180=0$`<=>`$x=36(tm);x=5$ (loại)

  Vậy: Vận tốc xe máy đi từ A đến B là $36km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )