Quãng đường bố đi làm dài 4km. Ngày thường bố đi làm với vận tốc 20km/h thì đến nơi làm đúng giờ. Hôm nay, vì bố quên tài liệu nên quay về nhà lấy, từ

Question

Quãng đường bố đi làm dài 4km. Ngày thường bố đi làm với vận tốc 20km/h thì đến nơi làm đúng giờ. Hôm nay, vì bố quên tài liệu nên quay về nhà lấy, từ lúc bố quay về, bố đi với vận tốc 24km/h. Vậy hôm nay bố đi muộn bao nhiếu phút
9 phút 10 phút 12 phút 8 phút

in progress 0
Liliana 3 tháng 2021-09-30T23:46:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T23:48:26+00:00

  Đáp án:18 phút

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-30T23:48:46+00:00

  Đáp án:

  Ngày thường bố đi làm hết số giờ là:

  4÷20=0,2(giờ)

  hôm nay bố đi làm hết số giờ là:

  4÷24=0,16(giờ)

  đổi 0,2 h=12 phút

  0,16 h=10 phút

  hôm nay bố đi muộn số phút là:

  12-10=2(phút)

   

  Giải thích các bước giải:

   chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )