Quãng đường Hà Nội – Vinh dài 308km . Quãng đường Vinh – Huế dài hơn quãng đường Hà Nội – Vinh 60km . Hỏi quãng đường Hà Nội – Huế ( qua Vinh ) dài ba

Question

Quãng đường Hà Nội – Vinh dài 308km . Quãng đường Vinh – Huế dài hơn quãng đường Hà Nội – Vinh 60km . Hỏi quãng đường Hà Nội – Huế ( qua Vinh ) dài bao nhiêu ki – lô – mét
Help me

in progress 0
Mary 3 tuần 2021-07-08T19:43:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:45:05+00:00

  Quãng đường Vinh-Huế có độ dài là:

  $308+60=368(km)$

  Quãng đường Hà Nội-Huế (qua Vinh) có độ dài là:

  $308+368=676(km)$

              Đáp số: $676km$

  0
  2021-07-08T19:45:23+00:00

  Lời giải:

  Quãng đường từ Vinh đến Huế dài số ki-lô-mét là:

     308 + 60 = 368 (km)

  Quãng đường từ Hà Nội đến Huế dài số ki-lô-mét là:

     308 +368 = 676 (km)

                        Đáp số: 676 km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )