Quãng đường rơi trong giây cuối cùng của một hỏn đá khi thả từ một toà nhà xuống đất là 35m. Tính quãng đường rơi trong 3 giây cuối của hòn đá?

Question

Quãng đường rơi trong giây cuối cùng của một hỏn đá khi thả từ một toà nhà xuống đất là 35m. Tính quãng đường rơi trong 3 giây cuối của hòn đá?

in progress 0
Delilah 1 tuần 2021-12-06T18:33:18+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:35:14+00:00

  Lấy g=10m/s^2

  Ta có: h=1/2gt^2=5t^2

  h1=1/2g(t-1)^2=5(t-1)^2

  h-h1=35 => t=4(s)

  =>h=80(m)

  Khi t=1s ,ta có :h’=1/2.10.1=5(m)

  Vậy quãng đường rơi trong 3s cuối của hòn đá là:

  h”=h-h’=80-5=75(m)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )