Quãng đường từ A đến B dài 180k m .Một ô tô từ A đến B hết 3 giờ.Cùng lúc đó một xe máy từ B về A với vận tốc bằng 1/2 vận tốc ô tô.Hỏi kể từ lúc bắt

Question

Quãng đường từ A đến B dài 180k m .Một ô tô từ A đến B hết 3 giờ.Cùng lúc đó một xe máy từ B về A với vận tốc bằng 1/2 vận tốc ô tô.Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai xe gặp nhau???

in progress 0
Kennedy 25 phút 2021-09-22T14:29:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:30:56+00:00

  vận tốc ô tô là:

       180:3=60km/h

  vận tốc xe máy là:

        60:2=30km/h

  thời gian để 2 xe gặp nhau là:

          180:(60+30)=2,25 giờ

                     đ/s:2,25 giờ

   

  0
  2021-09-22T14:31:08+00:00

  Vận tỗ của xe oto là:

  180:3=60(km/h)

  vận tốc của xe máy là:

  60×1/2=30(km/h)

  sau số giờ hai xe gặp nhau là

  180: ( 60+30)=2 (h )

  h=giờ nhé

  cho mik xin ctrlhn ạ!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )