Quãng đường từ A đến B dài 335km. Lúc 6 giờ, một ô tô bắt đầu đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Đến 6 giờ 20 phút, một xe máy đi từ B đến A với vận

Question

Quãng đường từ A đến B dài 335km. Lúc 6 giờ, một ô tô bắt đầu đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Đến 6 giờ 20 phút, một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 45km/giờ. Hỏi sau mấy giờ thì 2 xe gặp nhau.

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-08-07T19:05:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:07:23+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Ô tô đi trước xe máy là:

       `6\ giờ\ 20\ phút-6\ giờ=20\ phút=1/3\ giờ`

  Trong 20 phút ô tô đi được số km là:

       `60xx1/3=20(km)`

  Quãng đường còn lại là:

       `335-20=315(km)`

  Tổng vận tốc 2 xe là:

       `60+45=105(km//giờ)`

  Sau số giờ để 2 xe gặp nhau là:

       `315:105=3(giờ)`

            Đáp số: `3\ giờ`

  0
  2021-08-07T19:07:41+00:00

    Thời gian ô tô đi trước xe máy là :

       `6` giờ $20$ phút $-6$ giờ $=20$ phút

         Đổi $20$ phút `=1/3` giờ

    Quãng đường ô tô thứ nhất đi trong `1/3` giờ là :

       `60×1/3=20(km)`

     Quãng đường cả $2$ xe cùng xuất phát là :

        `335-20=315(km)`

    Thời gian $2$ xe gặp nhau là :

       `315/(60+45)=3` ( giờ )

                 Đáp số : $3$ giờ

  Giải thích :

  + Thời gian $2$ xe gặp nhau ( dạng cùng chiều ) $=$ quãng đường $2$ xe cùng xuất phát $:$ ( $v_1+v_2$ )

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )