quãng đường từ A đến B là 100km lúc đi oto có vận tốc =6/5 vận tốc lúc về. Đến B nghỉ 20 phút và quay về hết tất cả là 4 giờ.Tiafm vận tốc cả lúc đi v

Question

quãng đường từ A đến B là 100km lúc đi oto có vận tốc =6/5 vận tốc lúc về. Đến B nghỉ 20 phút và quay về hết tất cả là 4 giờ.Tiafm vận tốc cả lúc đi và lúc về.

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-10-03T09:08:23+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-03T09:10:04+00:00

  Gọi vận tốc lúc đi là $6x$(km/h), khi đó vận tốc lúc về là $5x$(km/h)

  Thời gian đi là $\dfrac{50}{3x}$(h) và thời gian về là $\dfrac{20}{x}$(h)

  Do nghỉ $20′ = \dfrac{1}{3}$(h) và đi hết tổng cộng 4h nên ta có ptrinh

  $\dfrac{50}{3x} + \dfrac{20}{x} + \dfrac{1}{3} = 4$

  $<-> \dfrac{110}{3x} = \dfrac{11}{3}$

  $<-> x = 10$

  Vậy vận tốc lúc đi và về lần lượt là $60$(km/h) và $50$(km/h).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )