quãng đường từ hà nội đến hải phòng theo quốc lộ 5 dài 120km một xe ô tô đi từ hà nội đến hải phòng và một xe máy đi từ hải phòng đến Hà nội Hai xe cù

Question

quãng đường từ hà nội đến hải phòng theo quốc lộ 5 dài 120km một xe ô tô đi từ hà nội đến hải phòng và một xe máy đi từ hải phòng đến Hà nội Hai xe cùng xuất phát lúc 6 giờ sáng.Vận tốc của ô tô là 50 km/giờ vận tốc của xe máy là 30km/giờ
tìm ô tô gặp xe máy lúc mấy giờ
Chỗ hai xe gặp nhau thì xe máy cách hà nội bao nhiêu km

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-10-27T06:47:08+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T06:48:24+00:00

  Giải:

  Tổng vận tốc của hai xe là:

      50 + 30 = 80 (km/giờ)

  Thời gian hai xe gặp nhau là:

          120 : 80 = 1,5 (giờ)

  Đổi: 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

  Ô tô gặp xe máy lúc:

  6 giờ + 1 giờ 30 phút = 7 giờ 30 phút

  Chỗ hai xe gặp nhau cách Hà Nội số ki-lô-mét là:

               50 x 1,5 = 75 (km)

                  Đáp số: 7 giờ 30 phút; 75km,.,

  0
  2021-10-27T06:48:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng vận tốc của hai xe là:

    50+30=80 (km/giờ)

  Thời gian hai xe gặp nhau là:

     120:80 =1,5 (giờ)

  Đổi: 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

  Ô tô gặp xe máy lúc:

  6 giờ + 1 giờ 30 phút =7 giờ 30 phút

  Chỗ hai xe gặp nhau cách Hà Nội số km là:

      50×1,5 = 75 (km)

                  Đáp số: ….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )