Quãng đường từ Hà Nội đến Hưng Yên là 64km. Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 7 giờ 30 phút, đến Hưng Yên lúc 8 giờ 45 phút. Sau khi ở lại Hưng Yên 30 phút, ô

Question

Quãng đường từ Hà Nội đến Hưng Yên là 64km. Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 7 giờ 30 phút, đến Hưng Yên lúc 8 giờ 45 phút. Sau khi ở lại Hưng Yên 30 phút, ô tô đó đi về Hà Nội lúc 10 giờ 51 phút. Hỏi vận tốc của ô tô khi đi nhanh hơn vận tốc của ô tô khi về bao nhiêu km giờ?

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-08T17:41:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:42:48+00:00

  Đáp án:

   `11,2km//h`

  Giải thích các bước giải:

  Tổng thời gian đi là:

  `8` giờ `45` phút `-` `7` giờ `30` phút `=1` giờ `15` phút

  `1` giờ `15` phút`=1,25` giờ

  Vận tốc ô tô là:

  `64:1,25=51,2km//h`

  Thời gian ô tô đi về Hà Nội là:

  `8` giờ `45` phút `+` `30` phút `=9` giờ `15` phút

  Thời gian đi đến Hà Nội là:

  `10` giờ `51` phút `-` `9` giờ `15` phút `=1` giờ `36` phút

  `1` giờ `36` phút `=1,6` giờ

  Vận tốc lúc về Hà Nội là:

  `64:1,6=40km//h`

  Vận tốc chênh lệch nhau là:

  `51,2-40=11,2km//h`

  Đáp số: `11,2km//h`.

  0
  2021-09-08T17:42:55+00:00

  Đáp án:

  `11,2 ( km`/`h)`

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian khi đi là : 

  `8` giờ `45` phút `- 7` giờ `30` phút `= 1` giờ `15` phút `= 1,25` ( giờ )

  Thời gian khi về là : 

  `10` giờ `51` phút `- 8` giờ `45` phút `- 30` phút `= 1` giờ `36` phút `= 1,6` giờ ( giờ )

  Vận tốc khi về là : 

  `64 : 1,6 = 40 ( km`/`h)`

  Vận tốc khi đi là : 

  `64 : 1,25 = 51,2( km`/`h)`

  Vận tốc khi đi nhanh hơn khi về là : 

  `51,2 – 40 = 11,2 ( km`/`h)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )