Quang Trung đã có những chính sách gì để khôi phục và phát triển kinh tế

Question

Quang Trung đã có những chính sách gì để khôi phục và phát triển kinh tế

in progress 0
Eloise 5 tháng 2021-07-29T10:26:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:27:30+00:00

  Quang Trung đã có những chính sách để khôi phục và phát triển kinh tế : 

           -Nông nghiệp : 

                         + ban hành chiếu khuyến nông

                         + Giảm tô thuế và bãi bỏ một số thuế

           – Công ngiệp thương 

                         + Thương nghiệp : mở cửa ải , thông chợ búa

                         + Thủ công nghiệp : được phục hồi

    chúc bạn hok tốt

  xin hay nhất ạ             

  0
  2021-07-29T10:28:06+00:00

  * Về kinh tế

  – Nông nghiệp :

  + Ban hành chiếu ” khuyến nông ” để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

  – Thủ công nghiệp và thương nghiệp :

  + Bãi bổ hoặc giảm nhiều loại thuế

  + Yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải , thông chợ búa

               Chho mình ctlhn nha :3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )