Quang Trung sử dụng chữ nôm là chữ viết chính thức của nhà nước để

Question

Quang Trung sử dụng chữ nôm là chữ viết chính thức của nhà nước để

in progress 0
Brielle 2 tuần 2021-07-08T17:33:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:34:53+00:00

  Quang Trung sử dụng chữ nôm là chữ viết chính thức của nhà nước để thể hiện sự tự chủ của dân tộc Việt Nam vì đất nước ta đã tự do , phải có chữ viết riêng giống như những đất nước khác

  chúc bạn học tốt , nocopy

  0
  2021-07-08T17:34:53+00:00

  Thể hiện sự tự chủ của dân tộc.

  Giải thích : Quang Trung sử dụng chữ Nôm thay vì chữ Hán vì chữ Nho ( Nôm) là chữ do dân tộc sáng tạo ra

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )